Promo Videos

Margazhi Mela - Singing Voices Themselves Dec 15 to Dec 20 2021

Margazhi Mela 2021 Promo Swagatham

Margazhi Mela 2021 - Special Series Dec 30 to Jan 1, 2022

Margazhi Mela - Musical Downpour

Margazhi Mela - Vocal by Shri Palghat Ramprasad 25-12-2020

Margazhi Mela - Vocal by Shri Sivasri Skandaprasad 24-12-2020

Margazhi Mela - Vocal by Shri Sruthi Sagar 23-12-2020

Margazhi Mela - Vocal by Shri Akshay Padmanabhan 22-12-2020

Margazhi Mela - Vocal by Shri Ashwath Narayanan 20-12-2020

Margazhi Mela - Discourse By- SHRI.Madhusudhanan Kalaichelvan 20-12-2020

Margazhi Mela - Sangeetha Upanyasam on Pasurappadi Bhagavatam Shri Dushyanth Sridhar 19-12-2020

Margazhi Mela - Vocal by Smt Suchitra Balasubramanian 18-12-2020

Margazhi Mela - Vocal by Smt Maithrayee Badri 17-12-2020

Nadhaswaram - Shri Kasim & Shri Babu 16-12-2020

Kurai Ondrum Illai Govinda - Shri Dushyanth Sridhar 16-12-2020